زنان-موفق-ایرانی.jpg

From the All over the world collection

رودابه بختیار، متولد 21 ژوئن سال 1966 در کالیفرنیا است. وی از پدر و مادری ایرانی در آمریکا متولد و در ایران بزرگ شد.

\u0632\u0646\u0627\u0646-\u0645\u0648\u0641\u0642-\u0627\u06CC\u0631\u0627\u0646\u06CC.jpg - رودابه بختیار، متولد 21 ژوئن سال 1966 در کالیفرنیا است. وی از پدر و مادری ایرانی در آمریکا متولد و در ایران بزرگ شد. by mohsen dehbashi
Photo 200 of 359
« Previous Next »

This photo has been viewed 406 times and this photo is included in 0 list(s).

Tagged With:

Exif Information
Not available.