زنان-موفق-ایرانی (1).jpg

From the All over the world collection

ثریا دارابی یکی از موفق ترین زنان ایرانی در جهان چهره ی شناخته شده ای در دنیای اینترنت به حساب می آید. یکی از ابتکارات او سایتی به نام Zady بود که درآمدی 1٫3 میلیون دلاری از مرکز آموزش ملی آمریکا داشته است.

\u0632\u0646\u0627\u0646-\u0645\u0648\u0641\u0642-\u0627\u06CC\u0631\u0627\u0646\u06CC (1).jpg - ثریا دارابی یکی از موفق ترین زنان ایرانی در جهان چهره ی شناخته شده ای در دنیای اینترنت به حساب می آید. یکی از ابتکارات او سایتی به نام Zady بود که درآمدی 1٫3 میلیون دلاری از مرکز آموزش ملی آمریکا داشته است. by mohsen dehbashi
Photo 125 of 285
« Previous Next »

This photo has been viewed 10 times and this photo is included in 0 list(s).

Tagged With:

Exif Information
Not available.