زنان-موفق-ایرانی (1).jpg

From the All over the world collection

ثریا دارابی یکی از موفق ترین زنان ایرانی در جهان چهره ی شناخته شده ای در دنیای اینترنت به حساب می آید. یکی از ابتکارات او سایتی به نام Zady بود که درآمدی 1٫3 میلیون دلاری از مرکز آموزش ملی آمریکا داشته است.

\u0632\u0646\u0627\u0646-\u0645\u0648\u0641\u0642-\u0627\u06CC\u0631\u0627\u0646\u06CC (1).jpg - ثریا دارابی یکی از موفق ترین زنان ایرانی در جهان چهره ی شناخته شده ای در دنیای اینترنت به حساب می آید. یکی از ابتکارات او سایتی به نام Zady بود که درآمدی 1٫3 میلیون دلاری از مرکز آموزش ملی آمریکا داشته است. by mohsen dehbashi
Photo 120 of 280
« Previous Next »

This photo has been viewed 8 times and this photo is included in 0 list(s).

Tagged With:

Exif Information
Not available.