7E276983-7E9D-4A49-9441-083EC8D80DFF_w1023_r1_s.jpg

From the Diplomats collection

نشست برجام بدون آمریکا؛ ایران به اروپا برای تضمین و ادامه برجام تا ۱۰ تیر فرصت داد

7E276983-7E9D-4A49-9441-083EC8D80DFF_w1023_r1_s.jpg - نشست برجام بدون آمریکا؛ ایران به اروپا برای تضمین و ادامه برجام تا ۱۰ تیر فرصت داد by mohsen dehbashi
Photo 55 of 533
« Previous Next »

This photo has been viewed 8 times and this photo is included in 0 list(s).

Tagged With:

Exif Information
Not available.