78962C9A-4243-4A56-AC82-AAE09763EDB3_w1023_r1_s.jpg

From the Diplomats collection

سخنان ترامپ در زمان امضای بازگشت تحریم‌ها؛ ایران بین پیوستن به اقتصاد جهانی و انزوا یکی را انتخاب کند

78962C9A-4243-4A56-AC82-AAE09763EDB3_w1023_r1_s.jpg - سخنان ترامپ در زمان امضای بازگشت تحریم‌ها؛ ایران بین پیوستن به اقتصاد جهانی و انزوا یکی را انتخاب کند by mohsen dehbashi
Photo 426 of 1074
« Previous Next »

This photo has been viewed 42 times and this photo is included in 0 list(s).

Tagged With:

Exif Information
Not available.