01dc6601-3512-4e8d-9f7c-bcc9a12c562f_w1023_r1_s.jpg

From the Titer-96 collection

اسفند ۱۶, ۱۴۰۰ کرونا در ایران | تردید در درستی اظهارات وزیر بهداشت درباره آمار واکسیناسیون در حال حاضر، سه هزار و ۵۷۲ نفر در ایران تحت مراقب ویژه قرار دارند...

01dc6601-3512-4e8d-9f7c-bcc9a12c562f_w1023_r1_s.jpg - اسفند ۱۶, ۱۴۰۰
کرونا در ایران | تردید در درستی اظهارات وزیر بهداشت درباره آمار واکسیناسیون

در حال حاضر، سه هزار و ۵۷۲ نفر در ایران تحت مراقب ویژه قرار دارند... by mohsen dehbashi
Photo 62 of 65
« Previous Next »

This photo has been viewed 9 times and this photo is included in 0 list(s).

Tagged With:

Exif Information
Not available.