عکس-نوشته-نوروزتان-پیروز.jpg

From the Titer-96 collection

ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها ،ای تدبیر کننده روز و شب ای دگرگون کننده حالی به حالی دیگر ،حال ما را به بهترین حال دگرگون کن

\u0639\u06A9\u0633-\u0646\u0648\u0634\u062A\u0647-\u0646\u0648\u0631\u0648\u0632\u062A\u0627\u0646-\u067E\u06CC\u0631\u0648\u0632.jpg - ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها ،ای تدبیر کننده روز و شب ای دگرگون کننده حالی به حالی دیگر ،حال ما را به بهترین حال دگرگون کن by mohsen dehbashi
Photo 47 of 85
« Previous Next »

This photo has been viewed 0 times and this photo is included in 0 list(s).

Tagged With:

Exif Information
Not available.