01000000-0aff-0242-71a3-08dc478b096d_w1023_r1_s_1_11zon.jpg

From the Titer-96 collection

چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۵:۱۵ وزارت خارجه آمریکا هرگونه مذاکره «مستقیم» با جمهوری اسلامی برای «احیای برجام» را رد کرد

01000000-0aff-0242-71a3-08dc478b096d_w1023_r1_s_1_11zon.jpg - چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۵:۱۵ 
وزارت خارجه آمریکا هرگونه مذاکره «مستقیم» با جمهوری اسلامی برای «احیای برجام» را رد کرد by mohsen dehbashi
Photo 30 of 85
« Previous Next »

This photo has been viewed 0 times and this photo is included in 0 list(s).

Tagged With:

Exif Information
Not available.