3E250700-6567-4D5B-BF57-D3D70F530489_w1023_r1_s_1_11zon.jpg

From the Titer-96 collection

یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۸:۰۱ چین بار دیگر از ادعای مالکیت امارات بر سه جزیره ایران حمایت کرد

3E250700-6567-4D5B-BF57-D3D70F530489_w1023_r1_s_1_11zon.jpg - یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۸:۰۱ 
چین بار دیگر از ادعای مالکیت امارات بر سه جزیره ایران حمایت کرد by mohsen dehbashi
Photo 9 of 85
« Previous Next »

This photo has been viewed 0 times and this photo is included in 0 list(s).

Tagged With:

Exif Information
Not available.