01000000-0aff-0242-d596-08dc8ded45da_w1023_r1_s_1_11zon.jpg

From the Titer-96 collection

یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۴:۴۴ پس از اعتراض مولوی عبدالحمید به انتخابات؛ بازداشت چهار روحانی دیگر اهل سنت در ارومیه چهار روحانی اهل سنت بازداشت شده: شمس‌ الدین مطهری، حسین‌ احمد شهیدی، فاضل مرادی و گل‌ محمد منصوری

01000000-0aff-0242-d596-08dc8ded45da_w1023_r1_s_1_11zon.jpg - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۴:۴۴ 
پس از اعتراض مولوی عبدالحمید به انتخابات؛ بازداشت چهار روحانی دیگر اهل سنت در ارومیه
چهار روحانی اهل سنت بازداشت شده: شمس‌ الدین مطهری، حسین‌ احمد شهیدی، فاضل مرادی و گل‌ محمد منصوری by mohsen dehbashi
Photo 14 of 95
« Previous Next »

This photo has been viewed 0 times and this photo is included in 0 list(s).

Tagged With:

Exif Information
Not available.